ÁSZF

 

Általános szerződési feltételek:
 

1. Bevezetés

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://www.jateksport.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) a PARTS-BASIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Eladó/Szolgáltató) által forgalmazott Termékek vásárlásának felhasználó (továbbiakban: Felhasználó vagy Ön) általi igénybevételének feltételeit. Ön a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.2. A https://www.jateksport.hu online kereskedelmi portál üzemeltetőjeként és eladóként fenntartjuk jogunkat a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, így – egyebek mellett – a Termékek árait és egyéb feltüntetett árakat - nem visszamenőleges hatállyal - bármikor módosíthatjuk. A módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép hatályba, és csak a hatályba lépést követő tranzakciókra érvényes.

1.3. A weboldalon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért nem vállalunk felelősséget.

1.4. Az Eladó/Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: PARTS-BASIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

 • A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 20.

 • A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jateksport.hu

 • Cégjegyzékszám: 07-06-016591

 • Adószám: 21575039-2-07

 • Nyilvántartó bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

 • Telefonszám: +36-30/693-2910

1.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.5. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex – nem utal.

1.6. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrál vagy jelentkezik be -, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2. Fogalmak

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a https://www.jateksport.hu oldal tartalmához hozzáfér.

Vásárló: az a Felhasználó, aki a https://www.jateksport.hu oldalon keresztül megrendelést adott le.

Fogyasztó: az a természetes személy Vásárló, aki a https://www.jateksport.hu oldalon keresztül önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célokra megrendelést adott le.

Weboldal: a https://www.jateksport.hu oldal és aloldalai.

Termék: minden olyan, az Eladó által eladásra kínált Termék, amelyet a Felhasználó a weboldalon keresztül megvásárolhat.

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített Termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában, az Eladó és a Vásárló között, mint távollevők között, azaz egyidejű fizikai jelenlétük nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3. A weboldalon történő vásárlás

3.1. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

3.1.1. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt Áfá-t, azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat. A szállításhoz külön csomagolás díj nem kerül felszámításra.

3.1.2. A szállítási költség pontos díja a pénztár folyamat során, a megrendelés véglegesítése előtt tekinthető meg. A szállítási díj a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül a termék vételára kiegyenlítésre.

3.1.3. A weboldalon az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a gyártó által közölt adatokat, valamint a termékről – amennyiben a gyártó által készített hivatalos fotó elérhető – fotót tesz közzé. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a gyártó által készített és az Eladó által közzétett fotó csak illusztráció, a megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget a közzétett kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, továbbá a termékleírásban szereplő hibáért sem, melynek ismeretében vásárolja meg Vásároló az adott terméket.

3.2. Megrendelés folyamata

3.2.1. A weboldalról regisztráció után vagy regisztráció nélkül a név, e-mail cím, telefonszám, jogi személy vásárló esetén adószám és cím megadásával lehet rendelni. A Termékeket egy virtuális kosárba lehet gyűjteni. Egy Termék megrendeléséhez ki kell választani a Terméket, azt kosárba kell tenni, szükség esetén a kosárban lehet módosítani a Termék mennyiségét. A kosár (rendszer) automatikusan kiszámítja a termék összegét. A weboldalról történő rendelés minimum értéke – szállítási költség nélkül – 3.000,-Ft.

3.2.2. Amennyiben több, eltérő Terméket kíván vásárolni a Vásárló, akkor a kosárba helyezést követően kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra. A Vásárlónak bármikor lehetősége van megtekinteni a kosár tartalmát a „Kosár” gombra kattintással.

3.2.3. Ha a Vásárló elkészült a Termékek kiválasztásával, akkor egyszerűen a „Kosár” gombra klikkel és ellenőrzi a kosár tartalmát majd azon belül a „Pénztár” gombra klikkel, vagy közvetlenül – a „Kosár” gomb kihagyásával a „Pénztár” gombra klikkel. Utóbbi választása esetén a kosárba helyezett termékek a „Kosár tartalma” részben jelennek meg. Bármely esetben, a „Kosár”-hoz való visszatéréssel tud módosítani a kiválasztott termékek körén és/vagy azok mennyiségén.

3.2.4. A „Pénztár” gombra való klikkelést követően meg kell adnia az ott kért adatokat. A „Szállítási költség számítása” gombra kattintva a rendszer automatikusan megjeleníti a válaszható szállítási módokat és azok költségeit. Lehetőség van kiválasztani a szállítási formát, amikor a Vásárló a kívánt szállítási módra kattint.

3.2.5.Ezt követően a Vásárló tovább kattint a „Fizetési mód” gombra, ahol szintén kattintással választja ki a megadott lehetőségek közül a megfelelő módot. A Vásárlónak lehetősége van bankkártyás fizetésre, PayPal útján történő fizetésre, banki átutalásra vagy utánvétes fizetésre. A fizetési módokról való részletes tájékoztatást jelen ÁSZF 3.4. pontja tartalmazza.

3.2.6. Az adatok megadását követően a Vásárló a „Megrendelés” gombra klikkelve tudja elküldeni a megrendelését. A megrendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak még egyszer lehetősége van ellenőrizni a megadott adatokat, valamint lehetősége van a „Rendelés hozzászólások” rovatban megjegyzést küldeni a megrendelésével kapcsolatban. A megrendelési folyamat lezárása előtt a Vásárlónak lehetősége van visszalépni az előző fázisba az esetleges adatbeviteli hibák javítása érdekében.

3.2.7. A megrendelés elküldése és beérkezése után Eladó haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés beérkezését. Ez a visszaigazolás a rendszer automatikus üzenete, mely a megrendelés Eladóhoz történő beérkezését igazolja. A visszaigazolással a szerződés még nem jön létre Eladó és Vásárló között. Amennyiben Eladó azt észleli, hogy a megrendelt Termék esetében hibás adatok kerültek feltüntetésre a weboldalon, úgy fenntartja a jogot a hiba kijavításával új ajánlat megadására. A Vásárló ezt követően vagy megerősíti a megrendelést az új adatok szerint, vagy elállhat a megrendeléstől.

3.2.8. Amennyiben a rendelés beérkezését követően azt állapítja meg Eladó, hogy a megrendelt Termék éppen nincs raktáron, úgy haladéktalanul kapcsolatba lép a Vásárlóval. Ebben az esetben tájékoztatja, hogy a megrendelt Termék mikor lesz ismét elérhető. A Vásárló választhat, hogy megvárja, amíg a megrendelt Termék ismét elérhető lesz, Eladó felajánl helyette másik Terméket vagy Vásárló jogosult elállni a megrendelésétől.

3.2.9. Amennyiben a megrendelésben szereplő Termék egyedi gyártású, megrendelésre készül, vagy kifejezetten a Vásárló kérésére gyártott és/vagy importált, az Eladó által készleten nem tartott Termék, annak megrendelésére kizárólag a megrendeléssel egyidejűleg kiállított számla alapján, a teljes vételár előre történő megfizetésével van mód. Ebben az esetben a Vásárló a megrendelést követően emailt kap erről, mely emailre történő válaszadással tudja a megrendelését megerősítni. Amennyiben a Vásárló a megrendelési szándékát emailben Eladó számára megerősíti, Eladó a megrendelt Termékről kiállítja a számlát. A megrendelés a számlán szereplő összeg kiegyenlítését követően válik véglegessé. Amennyiben a Vásárló megrendelési szándékát emailben nem erősíti meg, vagy az emailre választ nem ad, 48 óra elteltével Eladó úgy tekinti, hogy a Vásárló a Terméket nem rendelte meg.

3.2.10. A Termékek árkategória szerint rendelhető mennyisége:

 • 100,-Ft alatt: 5.000 db

 • 100-10.000,-Ft között: 1.000 db

 • 10.001-50.000,-Ft között: 500 db

 • 50.001-100.000,-Ft között: 100 db

 • 100.001-500.000,-Ft között: 10 db

 • 500.001,-Ft-tól: 5 db

3.3. A szerződés létrejötte

3.3.1. A Vásárló részéről leadott megrendelés ajánlatnak minősül. Az ajánlatot Eladó elfogadó e-maillel fogadja el. Az elfogadó email-lel, amellyel a Vásárló ajánlatát Eladó elfogadja, jön létre a szerződés a Felek között. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével a Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a Termék megrendelése – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget keletkeztet számára.

3.3.2. Amennyiben az elfogadó email a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függően elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló és az Eladó az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak elfogadása akkor tekinthető az Eladóhoz valamint a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben Vásárlóhoz az elfogadó email azért nem érkezik meg határidőben, mert a Vásárló rossz email címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, az ebből fakadó következményekért és esetleges károkért Eladót semmilyen felelősség nem terheli.

3.3.3. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és távollevők között kötött szerződésnek minősül.

3.3.4. A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Eladó nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

3.3.5. Az Eladó kiskorúakkal nem köt szerződést. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú, mely nyilatkozat valódiságáról kizárólag a Vásárló a felelős.

3.3.6. Az Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít Vásárló számára a rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló emailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról és a teljesítés megkezdésének a tényéről. Ezt követően Vásárló a rendelés visszavonására vagy annak utólagos módosítására már nem jogosult.

3.3.7. A megrendelés elfogadásának ténye nem akadályozza meg Eladó abban, hogy a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadja. A szolgáltatás teljesítése megtagadása szempontjából jogos oknak minősül: Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági/jótállási igény érvényesítésével összefüggésben) tanúsító Vásárló irányába nem köteles szolgáltatást nyújtani, azonban a Vásárló által esetlegesen már teljesített Vételárat köteles a Vásárló részére visszafizetni. A felhasználói felület rendeltetésellenes Vásárlói joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből Eladót kártérítési felelősség nem terheli. A Vásárló joggal való visszaélést jelentő magatartásának megítélése Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen az elállási jog visszaélésszerű gyakorlása.

3.4. Fizetés

3.4.1. A Vásárló a Terméket az alábbi módokon tudja kifizetni:

 • Utánvétel esetén a megvásárolt Termék árát – a szállítási költséggel és az utánvét kezelési költségével együtt – a futárnak kell kifizetni készpénzben. Futárral történő szállítás esetén kizárólag a Termék DPD általi szállítása esetén van lehetőség bankkártyás fizetésre.

 • Bankkártyás fizetés esetén a Termék árát a személyes átvétel során közvetlenül az Eladónak kell megfizetni.

 • Banki átutalás esetén Vásárló az Eladó által megküldött számlán kiállított határidőig köteles a Termék vételárát az Eladó számláján feltüntetett pénzforgalmi számlájára átutalni. Az átutalás akkor minősül teljesítettnek, amikor az Eladó számláján jóváírásra kerül. Ha a vételár a számlán meghatározott fizetési határidőig nem érkezik meg Eladó számlájára, Eladó email-ben felveszi a kapcsolatot Vásárlóval a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében. Amennyiben Eladó email-es üzenetének megküldésétől számított 24 órán belül a vételár kiegyenlítésére nem kerül sor, Eladó a megrendelést törli.

 • PayPal-on keresztül történő fizetés esetén a Termék vételára a PayPal rendszeren keresztül kerül teljesítésre. A bankkártya adatok az Eladóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó PayPal a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt áll, azonosító száma: K8803394. A bankkártyás online fizetési szolgáltatás igénybevételének további feltételeiről a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., szerződési feltételei rendelkeznek.

3.5. Átvétel, szállítás

3.5.1. A Vásárló a megrendelt Terméket a saját választása szerint az alábbi módok szerint tudja átvenni:

 • Foxpost átvételi ponton: A Vásárló a megrendelés során kiválaszthatja a számára megfelelő Foxpost átvételi pontot. Ebben az esetben a szállítás díja – csomagmérettől és súlytól függetlenül - 890,-Ft. A Foxpost átvételi pontra történő szállítás legfeljebb 25 kg-ig és/vagy 60*36*62 cm méretig vehető igénybe.

 • DPD vagy FUTAR.HU Futárszolgálattal történő kiszállítás: A megrendelt Terméket 40 kg súlyhatár felett minden esetben a FUTAR.HU Futárszolgálat szállítja ki a megrendelés során megadott címre. A szállítás díját az alábbi táblázat tartalmazza:


 

tömeg szállítási költség (bruttó forintban)

0-3 kg 1.250.- Ft

3-5 kg 1.450.- Ft

5-10 kg 1.550.-Ft

10-15kg 1.590.- Ft

15-20 kg 1.690.- Ft

20-25 kg 1.790.- Ft

25-30 kg 1.890.- Ft

30-40 kg 2.750.- Ft

40-50 kg 5.590.- Ft

50 kg-tól vagy túlméretes csomag egyedi ajánlatot adunk


 

 • Személyes átvétel: A megrendelt Termék személyesen is átvehető a 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 20. szám alatti üzletben hétfőtől szombatig minden nap 9 és 17 óra között. Felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy az üzletben minden nap 12-12:30 óra között ebédszünetet tartunk, amikor a kiszolgálás szünetel. A személyes átvétel ingyenes.

 • Pick Pack ponton átvétel: A Vásároló a megrendelés során kiválasztja a számára megfelelő Pick Pack átvételi pontot. Ebben az esetben a szállítás díja – csomagmérettől és súlytól függetlenül – 1.090,-Ft. A Pick Pack átvételi pontra történő szállítás legfeljebb 20 kg-ig és/vagy 60*60*60 cm méretig vehető igénybe.

 •  

3.5.2. A házhozszállítási szolgáltatást a DPD Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. A. ép. II. em..; Webhely: https://www.dpd.com/; Cégjegyzékszám: 01-09-888141; Adószám: 13034283-2-41) csomagküldő társaság (Fuvarozó I.), vagy a FUTAR.HU Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1039 Budapest, Boglár utca 1. I. em. 3; Cégjegyzékszám: 01-09-872989; Adószám: 13783767-2-41) csomagküldő társaság (Fuvarozó II.) biztosítja.

3.5.3. Fuvarozó I. és Fuvarozó II. a feladástól számított 3 munkanapon belül kézbesíti az 40 kg súlyhatárt meg nem haladó megrendelt Terméket Vásárló részére. Fuvarozó II. a feladástól számított 6 munkanapon belül kézbesíti az 40 kg-os súlyhatárt meghaladó megrendelt Terméket Vásárló részére A szállítással kapcsolatos további szabályokat a weboldal „SZÁLLÍTÁS” menüpontja, valamint a Fuvarozók honlapján elérhető „Általános Szerződési Feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.dpd.com/hu/hu/; https://futar.hu/)

3.5.4. Fox Post átvételi pontra történő kézbesítés esetén a várható kézbesítés idő a feladástól számított 2-4 munkanap. Az átvétel során kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges.

3.5.5. A Pick Pack pontra történő kézbesítés esetén a várható kézbesítési idő a feladástól számított 2-4 munkanap.

3.5.6. A szállítás díját a Vásárló a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg, illetve a szállítási díjakról a weboldal „SZÁLLÍTÁS” menüpontjában is tájékozódhat. Magyarország területén 22.000,-Ft rendelési összeg felett (szállítási költség nélkül) a házhozszállítás ingyenes. Az ingyenes szállítás a 60 kg-nál nagyobb tömegű vagy szakember általi összeszerelést igénylő termékekre nem vonatkozik.

3.5.7. Külföldre szállítást kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén vállal Eladó:

- A megrendelt Termék szállítási módja: futárszolgálat, vagy posta (UPS, FEDEX, stb).

- A szállítási díjon felül a Vásárló viseli a külföldre történő szállítás érdekében szükséges csomagolás és az esetleges vám költségét is.

- A megrendelt Termék teljes vételárát és a szállítási költséget a Vásárló előre, banki átutalás útján, az Eladó által kiállított számla alapján teljesíti.

- Eladó azt követően, miután az átutalt összeg jóváírásra került a megadott bankszámlán, 3 munkanapon belül átadja a megrendelt Terméket a Fuvarozónak.

- A megrendelt Termék vagy Termékek összértéke minimum 1.000,-EUR, mely összeg a megrendelés napján érvényes és hivatalos közzétett MNB árfolyamon kerül megállapításra.

3.5.8. Feladási határidő

3.5.9. Raktáron lévő Termék megrendelése esetén, a rendelés elfogadását követő 1 munkanapon belül átadásra kerül a megrendelt Termék a Fuvarozónak.

3.5.10. Azon Termékek esetében, amelyek nincsenek raktárkészleten, a megrendelés elfogadásának visszaigazolásától számított 8-15 munkanapon belül kerülnek átadásra a Fuvarozónak. Amennyiben felveszi Vásárlóval a kapcsolatot, és a 3.2.8. pontban foglaltak szerint jár el.

3.5.11. A Vásárló a Termék átvételekor minden esetben köteles meggyőződni a Termék csomagolásának és magának a Terméknek a sértetlenségéről. A Termék tekintetében akkor száll át a kárveszély Vásárlóra, amikor birtokba veszi a Terméket. Amennyiben akár a csomagolás, akár a Termék sérült, a Fuvarozó köteles erről jegyzőkönyvet felvenni, illetve Pick Pack ponton vagy Fox Post átvételi ponton történő átvétel esetén Vásárló köteles azt haladéktalanul, az átvételt követő 24 órán belül írásban jelezni Eladónak. Amennyiben Vásárló az átvizsgálási kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, az ebből fakadó károkért Eladót felelősség nem terheli.

4. Elállási jog

4.1. A jelen pont szerinti elállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki Terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a Termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Eladóval szerződő, Fogyasztónak nem minősülő Vásárló a jelen pontban foglaltaktól eltérően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései szerint jogosult elállásra.

4.2. A Fogyasztónak minősülő Vásárló az elállási jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében:

4.2.1. A Vásárló a megrendelt Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt Terméket. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vásárló határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fenti határidő lejárta előtt elküldi az elállási nyilatkozatát az Eladó elérhetőségeinek valamelyikére (emailben vagy postai úton) írásban. Amennyiben a Vásárló az elállási nyilatkozatot postai úton (ajánlott, tértivevényes levélben) küldi meg Eladó részére, a közlés időpontja a nyilatkozat postára adásának időpontja. Amennyiben a Vásárló az elállási nyilatkozatot email-ben küldi meg, az elállás közlésének az időpontja az email küldésének az ideje. Kétség esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot jelen ÁSZF-ben valamint a jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolta. Az elállási jog erre irányuló kifejezett nyilatkozattal vagy a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozat megtételével is gyakorolható.

4.2.2. A Vásárló elállási joga a Terméknek a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a Fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható.

4.2.3. Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételéről email-ben értesíti a Vásárlót.

4.2.4. A Vásárló az elállási joga gyakorlása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles a Terméket visszaküldeni. A Termék visszaküldésének a költsége a Vásárlót terheli.

4.3. Az Eladó követelheti a Vásárlótól a Termék nem rendeltetésszerű használatából adódó anyagi kár és értékcsökkenés megtérítését. Nem rendeltetésszerű használatból adódó kárnak minősül különösen a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés. Felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy az értékcsökkenés mértéke – nem rendeltetésszerű használat esetén – akár a Termék értékének a 100%-át is elérheti.

4.4. Nem illeti meg az elállás joga a Vásárlót, amennyiben:

- a Termék olyan előre nem gyártott termék, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék, melyet kifejezetten a Vásárló személyére szabtak;

- a Termék olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- a Termék jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- a Termék lezárt csomagolású hang – illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, melynek csomagolását a Vásárló felbontotta.

4.5. Amennyiben a Vásárló elállási jogát gyakorolva eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó köteles visszatéríteni az elállással érintett Termék kifizetett vételárát a szállítási költséggel együtt. Eladó nem köteles visszafizetni a szállítással felmerült azon többletköltségeket, amelyek kifejezetten Vásárló választása következtében, a legolcsóbb szállítástól eltérő szállítási mód választása miatt merültek fel.

4.6. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem küldte, vagy a Termék visszaküldését kétséget kizáróan nem igazolta. A két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód szerint a Termék ára visszatérítésre, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Emiatt Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

5.1.1. Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint.

5.1.2. Kellékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben Vásárló kijavítást vagy kicserélést nem kért, illetve azt nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló jogosult a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérni, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

5.1.3. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl Vásárló kellékszavatossági jogokat nem érvényesíthet. Amennyiben Vásárló használt dolgot vásárol, az igényérvényesítés elévülési ideje egy év.

5.1.4. A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, Vásárlónak kizárólag azt kell igazolnia, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

5.2.1. A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.2.2. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.

5.2.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.2.4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

5.2.6. A gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

5.2.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás

5.3.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően Eladó jótállásra köteles. A jótállás időtartalma új tartós fogyasztási cikkek esetén egy év.

5.3.2. Jótállási kötelezettsége alól Eladó csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.3.3. Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

5.4. Igényérvényesítési eljárás:

5.4.1. A Fogyasztó és Eladó között létrejövő szerződésben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésektől Eladó a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

5.4.2. Az Eladó a bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, mely jegyzőkönyv egy másolati példányát köteles Fogyasztó részére haladéktalanul, igazolható módon rendelkezésre bocsátani. Eladó a jegyzőkönyvet három évig köteles megőrizni, és azt köteles az ellenőrző hatóság kérése bemutatni.

5.4.3. Ha az Eladó a szavatossági igény bejelentésekor annak megalapozottságáról és teljesíthetőségéről nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokairól és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles a Fogyasztót értesíteni.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés menete:

Vásárló a Termékkel vagy az Eladó eladói tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Név: PARTS-BASIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

 • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 20.

6.2. A panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

6.2.1. szóban (telefonon), mely esetben a Vásárlót előre tájékoztatjuk arról, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül.

6.2.2. írásban (postai úton, az Eladó székhelyére ajánlott, tértivevényes levélként, vagy az Eladó fenti email címére küldött elektronikus levélben).

 

6.3. Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

6.3.1. a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 és 16 óra között,

6.3.2. írásban postai úton vagy elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan jogosult Vásárló előterjeszteni.

6.4. Írásban történő panaszközlés: Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott Eladói álláspontot a panasz közlését követő 30 napon belül írásban köteles Eladó közölni a Vásárlóval.

6.5. Szóban történő panaszközlés: A szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges – Eladó azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint a panasz orvosolása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni. Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és Eladó azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén Vásárló számára átadni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott Eladói álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belül Vásárló részére történő megküldésével – megküldeni. Egyebekben Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint köteles eljárni. A panasz kivizsgálásáért Vásárlóval szemben semmilyen költség megtérítésére Eladó nem jogosult.

6.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Vásárló és az Eladó közötti esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

6.6.1. Amennyiben a Vásárló által előterjesztett panaszt Eladó elutasítja, az elutasító választ indokolásával együtt köteles tájékoztatni Vásárlót arról, hogy elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez, vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A békéltető testületekről valamint a fogyasztóvédelmi hatóságról és eljárásukról az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján (https://fogyasztovedelem.kormany.hu) érhető el bővebb információ.

6.6.2.. A Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre vagy hivatalból jár el, és Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból vizsgálja. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

6.6.3. A Fogyasztó egyedi ügyeinek eldöntése a békéltető testületek hatáskörébe tartozik. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett Eladó székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

- Név: Fejér Megyei Békéltető Testület

- Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

- Telefonszám: 06-22/510-310

- Email: bekeltetes@fmkik.hu

6.6.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

6.6.5. Online vitarendezés igénybevétele: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelek és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján létrehozott online vitarendezési platform igénybevételétre is jogosult.

6.6.6. Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu. A Vásárló számára az online vitarendezés igénybevétele regisztrációhoz kötött, melyet fenti weboldalon kell előzetesen teljesíteni. Az oldal betöltését követően, annak bal felső sarkában tudja Vásárló a kívánt nyelvet kiválasztani.

7. Vegyes záró rendelkezések:

7.1. Az Eladó/Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő igénybe vétele esetén a közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

7.2. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek.

7.3. Eladó kijelenti, hogy amennyiben jelen ÁSZF alapján bármely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Jogról való lemondás kizárólag az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén tekinthető érvényesnek.

7.4. Amennyiben az Eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka Vásárlói érdekkörben merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet illetve jelszót biztosítani Vásárló részére. Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a www.jateksport.hu holnap vagy az ott elérhető pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítás késedelméből, számítógépes vírusból, vonal – vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

7.5. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2021.01.13. napja. Az Eladó jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.


 

 1. számú melléklet


 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


 

Címzett:1………………………………………………….


 

Alulírott/ak…………………………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2…………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:…………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………


 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)…………………………………………………………………………………..


 

Kelt: …………………………………………………………………………………


 

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő