100% magyar tulajdonú családi vállalkozás

Ügyfélszolgálat

+36-30/693-2910

Hétfő-Péntek: 9:00-19:00 Szombat: 9:00-17:00 Decemberben vasárnap is 9:00-17:00

Tisztelt Ügyfelünk!

Vásárláshoz nem szükséges regisztrálnia!

jateksport.hu

Kosar
termék
 található a kosárban.

Termékek

Kapcsolatfelvétel

Facebook  Skype  Email

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Felhasználási feltételek

A honlap információi felhasználhatók a forrás megjelölésével.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) a Parts-Basis Bt. tulajdona. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga a Parts-Basis Bt.-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik - akkor annak megfelelően kel eljárni. A kapcsolódás elhelyezésről az alábbi címen kérünk bejelentést: info@jateksport.hu.

A honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat a info@jateksport.hu címen, a levélben nevét, elektronikus postacímét, a felhasználás kívánt módozatát írja le. A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. Adatkezelési szabályok: Az 1995. évi CXIX. Törvény által ránk ruházott felelősség tudatában garantáljuk, hogy a válaszait anonim módon dolgozzuk fel. Személyes adatait, illetéktelen félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A www.jateksport.hu hírlevélre feliratkozottak adatait az adatvédelmi törvénynek és adatvédelmi elveinknek megfelelően kezeljük. Személyes (név) és elérhetőségi (email, telefon, postacím) adatait, illetéktelen félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át. Adatvédelmi Elvek Jelen szabályok kialakításakor a www.jateksport.hu különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait Cégünk tiszteletben tartja és védi a azon ügyfelek, érdeklődők magántermészetű adatait, akik a www.jateksport.hu-n keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

Általánosságban adott a lehetőség, hogy a www.jateksport.hu internetes oldalain bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatásaink melyek igénybe vételéhez információra van szükségünk Önről. Ezeket az információkat elsősorban az Ön által megrendelt szolgáltatások professzionális elvégzéséhez, másrészt statisztikai célokra és adatgyűjtésre használjuk fel.Az Ön által megadott személyes adatokat a www.jateksport.hu további értékesítési akciói során az Ön informálására használja fel, míg bizonyos adatok kizárólag látogatottsági-statisztikai célokat szolgálnak. A www.jateksport.hu kötelezettséget vállal arra, hogy jelen honlapját látogató felhasználók adatait harmadik félnek soha, semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki, és az adatokat a fenti törvényeket, jogszabályokat és ajánlásokat minden esetben szem előtt tartva kezeli.

A gyártók és velük párhuzamban a Parts-Basis Bt. a termék paramétereinek változtatási jogát fenntartja.

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK       
AZ ELADÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉKEK      
ADÁSVÉTELÉHEZ      

      
(a továbbiakban: „Szerződési Feltételek”)      
amelyet a       
név: Parts-Basis Bt.     
székhely: 2015 Szigetmonostor, Dália u. 55.
adószám:  21575039-2-13    
cégjegyzékszám: 13 06 071174 
ügyvezető: Tóthné Bartos Csilla, megbízott ügyvezető: Tóth Tamás mint eladó  (a továbbiakban: „Eladó”), bocsátott ki, és amelyet a Vevő elolvasott és értelmezett, majd személyes adatainak megadásával kifejezetten elfogad. A Vevő ezen cselekménnyel azt is igazolja, hogy olyan cselekvőképes nagykorú személy, aki rendelkezik azon ismeretekkel, gyakorlattal, személyzettel, felszereléssel, berendezésekkel és esetleges engedélyekkel, amelyek a termékek megvásárlásához és használatához megfelelően szükségesek.


1.     
JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA    
      
1.2  Eladó kizárólagos tulajdonát képezik a Termék(ek).      
      
1.2  A  jelen  Szerződési  Feltételekben  foglalt  rendelkezések  Vevő  általi  elfogadásával  az
Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a Termékeket az itt megállapított feltételekkel.      

2.     
JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA        

 

2.1  A Vevő által kitöltött és az Eladó részére elektronikus úton, vagy telefax formájában  eljutatott  „Megrendelés”  elnevezésű  nyomtatványon  pontosan
meghatározott darabszámú az Eladó által forgalmazott  termék (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”).      

 

3.     
A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI      

 

3.1  A  Vevő  írásban  (telefax,  e mail    útján)  adja  le  megrendelését  (a  továbbiakban:      
„Megrendelés”) az Eladó részére.  A Vevőnek kötelezettsége az árut a futárszolgálattól vagy a csomagpontokon átvételkor szemrevételezni. 
A futárszolgálattól sérült csomagolású, vagy sérült terméket ne vegyünk át, írjunk jegyzőkönyvet, és lehetőség szerint két tanúval ellenjegyeztessük. Átvétel után a vevőnek már nem áll ezt követően módjában a sérülés végett reklamációt tenni.

 

3.2     
A  Termékek  rejtett  hibái  esetén,  a  Vevő köteles  a  tudomására  jutást  követően azonnal bejelenteni a panaszt Eladónak..      
      
3.3 A Vevő köteles a Termékek árát a jelen Szerződési Feltételek rendelkezései szerint maradéktalanul  megfizetni,  függetlenül  jótállási,  szavatossági  vagy  egyéb  a Termékeket érintő panasz igényétől.      
      

4. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI      
      
4.1  Eladó vállalja, hogy megfelelő határidőn belül a Vevő részére visszaigazolja a Termék megrendelését, majd leszállítja a megrendelt Terméket a Megrendelésben a Vevő által elfogadott  szállítási  feltéteknek  megfelelően  (a  szállítás  ideje  és  helye,  a  szállítás feltételei és a szükséges dokumentumok). Az Eladó a Termék árának maradéktalan kifizetésével eladja a Terméket a Vevőnek, a jelen Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.       

 

4.2     
Az Eladó vállalja, hogy a Megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül vagy más a Felek között egyeztetett és írásban rögzített határidőn belül teljesíti a Megrendelést (Kivéve vis maior, pl. gyártó, beszállító nem tudja teljesíteni Eladó rendelését határidőn belül.)      
      
4.3  Az Eladó leszállítja (leszállíttatja) a Terméket a Vevőnek, a Vevő által a rendelésben      
megadott magyarországi címre, ahol a Termék átadásra kerül a Vevő (illetve a Vevő által a rendelésben név szerint megjelölt személy) részére).      
      
4.4 Az Eladó ellátja a Vevőt használati utasításokkal, ismertetőkkel és egyéb releváns információval  és  dokumentumokkal,  amelyek  ahhoz  szükségesek,  hogy  Vevő teljesíteni tudja az ezen Szerződési Feltételekben meghatározott kötelezettségeit.      
      
4.5 Az Eladó a részére biztosított beszerzési források elérhetősége esetén biztosítja Vevő számára a Termékeket vagy azok helyett a Szerződési Feltételek rendelkezései szerint más termékeket.      
        
5.     
VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK      
      
      
5.1  A Termékek vételára minden esetben az Áfával növelt bruttó értéken forintban kerül meghatározásra..      
      
5.2  A  leszállított  Termékek  vételára  az  Eladó  ajánlatában,  majd  a  Visszaigazolásban  is  pontosan  előre  meghatározott  a  szállított  Termékek mennyiségének és típusának megfelelően rögzített ár.         
5.3  Vevő a  jelen  Szerződési  Feltételek  feltételeivel  összhangban     az  Eladónak  az  átadás/átvétel  előtt  az  Eladó  ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett,      

11600006-00000000-82113089 számú  bankszámlájára  való  átutalással  vagy  legkésőbb  a  Termékek  futártól  („Futárszolgálat”)    való  átvételétől,  utánvétel  fizetéssel      köteles  a  teljes  vételárat      késedelem nélkül egy összegben megfizetni.       
      
5.4  Szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  számla  kibocsátás  és  fizetés  forintban történik.      
      
5.5  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden banki költséget és kifizetést, amely az átutalással vagy utánvételes fizetéssel kapcsolatban keletkezik a Vevőt terheli.      
      
6. RENDELÉS      
      
6.1.  A  Megrendelésnek  tartalmaznia  kell  a  megrendelő  (Vevő)  nevét  és  címét,  az  azonosításhoz szükséges egyéb adatait, elérhetőségeit, valamint a megrendelt Termékek termékszámát,  megnevezését,  a  megrendelt  mennyiséget  és  összesített  vagy egységenkénti árat.      
      
6.2. A Megrendelés az Eladó általi Visszaigazolással válik érvényessé és elfogadottá. Az Eladó a Megrendelést (lényeges tartalmát) lehetőségeihez mérten – a kézhez vételtől számított  –  48  (negyvennyolc)  órán  belül  igyekszik  visszaigazolni.  Visszaigazolás hiányában  a  megrendelés  alapján  az  Eladónak  semmilyen kötelezettsége  nem keletkezik.      

Ha a visszaigazolás a fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a fogyasztót nem köti a megrendelése. Ez azt is jelenti, hogy, ha például a kereskedő egyáltalán nem küld visszaigazolást a fogyasztó e-mail címére, és a megrendelést követő több hét elteltével szállítja le a terméket, a fogyasztó nem köteles azt átvenni.

Az e-mailben küldött automatikus visszaigazolással az eladó még nem fogadja el a megrendelést, ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelés eladóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből, technikai vagy sajtóhiba,  vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

Az Eladó a megrendelt árut a raktárkészletéből bíztósítja. Amennyiben nincs elegendő készlete, akkor telefonon és e-mailben tájékoztatja a vevőt  a megrendelés menetéről szállításáról.
 
Termékek árkategória szerinti rendelhető mennyisége
Termék ára   Max rendelhető mennyiség
100 Ft alatt - 5000 db
100 - 10.000 Ft - 1000 db
10.000 - 50.000 Ft - 500 db
50.000 - 100.000 Ft - 100 db
100.000 Ft - 500.000 Ft - 10 db
500.000 Ft fölött - 5 db

 

7. CSERE, ELÁLLÁS      

 

Amennyiben a megrendelt Termék leszállítását követő 14 (tizennégy) nap elteltével a Vevő úgy dönt, hogy az számára még sem megfelelő, akkor jogosult a Terméket sértetlen állapotban, sértetlen és az eredetivel megegyező csomagolásban, eredeti állapotban saját költségén  futárszolgálat igénybe vételével,  vagy  egyéb szállítási módon visszaküldeni Eladó részére.  Eladó  ez  utóbbi esetben a Terméket  a  Vevő  kívánsága  és  a  rendelkezésére  álló egyéb Termékek szerint lehetőségei szerint kicseréli (a továbbiakban: „Csere” illetve a kicserélt Termék a továbbiakban: „Cseretermék”). A Csere iránti igényt minden esetben a Vevő köteles az Eladó részére írásban jelezni, illetve a Csere körülményeiről előzetesen egyeztetést  kezdeményezni.       
      
A  Csere  költségeit  minden  esetben  a  Vevő  állja,  beleértve  különösen,  de  nem kizárólag  a  szállítás  és  külön  adminisztráció  költségeit.  Amennyiben  a  Vevő a Futárszolgálat  által  kívánja  a  Termék  cseréjét  lebonyolítani,  akkor  a  megjelölt elérhetőségen  kell az Eladót értesíteni, aki  megbízza a Futárszolgálatot a Termék szállításával,  amelynek  ellenértékét  a  Vevő  köteles  a  Futárszolgálat  által  kiküldött személy részére a Cseretermék átvételével egyidejűleg   megtéríteni. Amennyiben a Vevő a Terméket saját belátása szerint választott szállítási céggel vagy saját maga juttatja el az Eladó részére, akkor ez esetben a szállítás során keletkezett sérülésekért, rongálódásért,  bármilyen  csekély  mértékű  értékcsökkenéséért,  a  Termék elvesztéséért, megsemmisüléséért stb. a Vevő teljes anyagi felelősséggel tartozik..  Amennyiben a visszaküldött Termék visszaérkezik az Eladóhoz és a Termék illetve csomagolása a jelen Szerződési Feltételekben foglalt feltételek alapján sértetlen és az eredeti állapotában található, az Eladó a Vevő által írásos formában bejelentett Csere igényben megjelölt elérhetőségen egyeztetés formájában megegyezik a Vevővel, hogy milyen Csereterméket kíván az eredeti helyett.       
      
      
Vevő  jelen  Szerződési  Feltételek  elfogadásával  tudomásul  veszi,  hogy  ezen  akció keretében meghirdetett cserelehetőséggel legfeljebb 1 alkalommal élhet.      

     
Csere  kérése  esetén  a  Vevő  jogosult  (I)  az  eredetileg  megrendelt  és  kifizetett Terméknél drágább Terméket rendelni, a már kifizetett összeg beszámításával illetve (II)  jogosult  az  eredetileg  megrendelt  és  kifizetett  Terméknél  olcsóbb  Terméket rendelni, a már kifizetett összeg beszámításával, úgy, hogy a többlet összeget egyéb az  Eladó  által  forgalmazott  termékek  vásárlása  során  is  beszámíthatja.  Ez  utóbbi esetben  köteles  legkésőbb  a  Cserével  egy  időben/  a  Cserét  (a  kicserélt  terméke átvételét)  követő  1  hónapon  belül  lebonyolítani  a  beszámítást,  amely  határidő jogvesztő.  Vevő  tudomásul  veszi,  hogy  az  Eladónak  nincs  lehetősége  a  Termék értékének beszámítása után fennmaradó összeget a Vevő részére visszafizetni.      
      
Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék eredeti csomagolása könnyen sérülés nélkül
eltávolítható,  nyitható,  ezért  sérült  (bármilyen  csekély  mértékű  értékcsökkenést szenvedett) Terméket az Eladó nem köteles visszavenni, kicserélni, sem annak árát beszámítani további vásárlás során más termékek árába. Eladó a Vevő költségén és kárveszélyén  visszaküldheti  az  adott  sérült  Terméket  a  Vevő  részére.  Ez  esetben Vevő további beszámításra nem jogosult.      
      
       
8.
SZÁLLÍTÁS      

Az Eladó Vevővel előre közli a szállítás várható időpontját, amelyet a Futárszolgálat végez. Ezért az Eladó a szállítás körülményeire, pontos időpontjára nincs befolyással, következésképpen ezek kapcsán semmilyen tekintetben felelőssége nem tehető.      
      
Amennyiben  a  Vevő  módosítást  kíván  eszközölni  a  szállítás  tekintetében,  azt megfelelő  időben  kell,  hogy  megtegye  azért,  hogy  Eladó  fennakadás  nélkül megszervezhesse  a  kiszállítást.  A  szállítási  cím  külön  költség  felszámítása  nélkül legkésőbb a szállítást megelőző 2 nappal módosítható.      
      
Az adásvétel egyéb részleteinek módosításához a Felek által kölcsönösen elfogadott írásos  megállapodása  szükséges,  amelyet  a  Felek  a  jelen  Szerződési  Feltételekkel egységes szerkezetbe foglalva fogadnak el.      
      
Az Eladó kiállított szállítólevéllel, számlával vagy egyéb kísérő okmánnyal továbbítja a Termékeket a Vevő számára.      
        
9.
VIS MAJOR      

A Felek bármelyikének késedelme, vagy az itt meghatározott kötelezettségeik hibás teljesítése,  nem  minősül  késedelemnek/hibás  teljesítésnek  vagy  nem  ad  alapot kártérítési igényre, amennyiben – de csak abban az esetben, mértékben és időtartamig–, ha (I) ez a késedelem vagy hibás teljesítés olyan esemény miatt jelentkezett, amely a Parts-Basis Bt. hatalma felett áll, és amelyért sem ő maga, sem pedig alvállalkozója, más, a nevében eljáró személy sem felelős és (II) ez a Fél – bár úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható – nem volt képes megelőzni a késedelmet vagy a hibás teljesítést.

Események,  amelyeket  a  fél  hatalma  felett  állónak  kell  tekinteni  különösen: természeti csapások; állami vagy katonai szervek általi kisajátítás és lefoglalás; háború,felkelés, szabotázs vagy lázadás; árvíz, rendkívüli időjárás, amelyet semmilyen ésszerű módon  nem  lehetett  előre  látni,  tűzvész,  robbanás,  vagy  más  katasztrófa,  vagy hasonló esemény. A munkaügyi jogvita, amely az egyik Felet vagy saját személyzetét érinti,  nem  mentesíti  ezen  felet  a  Szerződési  Feltételek  alapján  fennálló kötelezettségei  alól.  Ezen  kívül,  ha  egy  fél  vagy  személyzete  visszautasítja  egy munkaügyi  jogvitával  érintett  létesítménybe  való  belépést, az csak  abban a kizárólagos  esetben  mentesíti  kötelezettségei  alól, ha a visszautasítás világos és egyértelmű fizikai sérülés veszélyén alapszik.         
      
A vis major körülményeinek 1 hónapon túli fennállása esetén mindkét Fél jogosult a Szerződési Feltételek azonnali hatályú felmondására. A vis major igazolására a Felek elfogadják a kompetens állami hatóságok által kibocsátott dokumentumokat.      

A termékek gyártói jogosultak a termék részparamétereinek módosítására. 
        

 

10. TULAJDONÁTSZÁLLÁS      

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy csak a teljes vételár kifizetésével száll át a leszállított Termék(ek) tulajdonjoga. A Termékek átadását/átvételét a Termékek szállításához mellékelt számla, szállítólevél vagy egyéb kísérő dokumentum igazolja, amely egy példányát a Vevő köteles aláírva visszaküldeni az Eladó részére.      
      
Vevő  kötelezi  tovább  magát  arra,  hogy  amennyiben  a  jelen  Termék(ek) vonatkozásában  fizetési  kötelezettségének  nem  tesz  határidőre  eleget,  abban  az esetben minden további nélkül tűri, hogy az Eladó a Vevőnél bármilyen formában megtalálható Termék(ek)et elszállítsa vagy elszállíttassa, továbbá tudomásul veszi, hogy az Eladót ért kárt teljes mértékben köteles megtéríteni.      
      
Vevő köteles biztosítani az Eladó vagy általa kijelölt harmadik személy akadálytalan eljárását a fentiek során.      
      
Vevő képviselője jelen Szerződési Feltételek aláírásával a jelen fejezetben foglaltak betartásáért  személyében  (is)  felelősséget  vállal,  valamint  Vevő  garantálja,  hogy a szállított  áruk  beépítésénél,  átadásánál,  eladásánál  (stb.)  az  érintett  harmadik személlyel is írásban elfogadtatja a jelen fejezet rendelkezéseit.      
        
11. KÁRVESZÉLYVISELÉS      
A Termékekben keletkezett senkinek vagy mindkét Félnek egyöntetűen felróható kár veszélyének viselése a Termékek átadásával száll át a Vevőre. A  Csere  során  az  eredetileg  rendelt  Termékekben  keletkezett  kárért  (I)  futárral történő  szállítás  esetén  a  futárszolgálattal  kötött  Szerződési  Feltételek  szerinti személy, (II) Vevő általi szállítás esetén a Vevő felel és viseli minden következményét.      
        
12. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS      
A szavatossági, jótállási, illetve egyéb panasz vagy kárigényeket a Felek egyeztetéssel és jóhiszemű együttműködéssel kötelesek rendezni.      
      
Eladó  a  Termékek  tekintetében  általában  kikötött  jótállást  illetve  szavatosságot biztosít.      

Csak a számlával ill. tételes nyugtával bizonyított, cégünknél vásárolt termékek garanciális, szavatossági, és azon túli szervizelését vállaljuk.

13. TOVÁBBADÁS      
 

Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy Vevő a jelen Szerződési Feltételek alapján megkötött  adásvétel  szerint  az  Eladótól  átvett  árukat  harmadik személy részére nem értékesítheti, sem kiskereskedelmi formában, sem szerződéses partnerein esetleg kereskedelmi  képviselőin  keresztül;  ezen  megkötés  vonatkozik  mind a Magyar Köztársaság területére, mind azon kívülre.      

14. TITOKTARTÁS      
      
Bármelyik  Fél  tulajdonában  lévő  üzleti  információt  és  adatokat  a  másik  Fél  szigorú titoktartás mellett kezelhet, és csak egyetlen célra, az ezen Szerződési Feltételekben felsorolt kötelezettségek teljesítésére használhat fel. Ezen információkat és adatokat nem lehet kiadni harmadik fél számára a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül vagy ha azt a helyi jog meg nem követeli. Mindkét Félnek meg kell tennie az összes szükséges óvintézkedést, hogy megelőzze azt, hogy bármely alkalmazottja, tisztviselője vagy megbízottja ezen információkat és adatokat kiadja.      
      
A jelen titoktartási kötelezettség az adásvételi szerződés megszűnése után is korlátlan ideig fennáll.      

15. FELMONDÁS        


Felek a jelen Szerződési Feltételeket rendes felmondással nem szüntethetik meg.      
      
Bármelyik  fél  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a  jelen  Szerződési  Feltételek  tartalmú szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel, ha:      
      
a másik Fél ezen Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségeinek bármelyikét megszegte, és az írásbeli értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolta a jogsértést,      
      
a másik Fél bármely ezennel vállalt kötelezettségeinek teljesítése tekintetében (legalább) 1 (egy) hónap időtartamra akadályoztatva volt; amennyiben  a  másik  Fél  felszámolási  eljárás
hatálya  alá  kerül  vagy  csődöt  jelent  be (csődbe megy), vagy ha vállalkozása, tulajdona vagy értékei bármely tárgya vagy jelentős része kisajátításra vagy elkobzásra kerül.      
      

 

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK      
 

16.1.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben interneten, keresztül történik a Termék megvásárlása,  akkor  a  jogviszonyra  vonatkozó  törvényi  előírásban  meghatározott mértékű elállási jog illeti meg.

A Vevő a Szerződési Feltételektől 14 (tizennégy) munkanapon belül  indokolás  nélkül  elállhat.  A  fogyasztó  az  elállás  jogát  attól  a  naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Terméket átvette. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó azonban jogosult  követelni  a  Termék  nem  rendeltetésszerű  használatából  eredő kárának megtérítését.      
      
16.2.

Vevő a Termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen, illetve személyesen az alábbi címen érvényesítheti: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 20.
       
16.3.

Amennyiben ezen Szerződési Feltételek egy vagy több kikötése teljesen, vagy részben megvalósíthatatlan  vagy  érvénytelen  lesz,  vagy  sért  bármely  jogszabályt vagy rendelkezést, az a Szerződési Feltételek többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen, vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a Felek szándékának leginkább megfelel.      
 

16.4.     
Vevő jelen Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelés az Eladó  részéről  történő  visszaigazolását  követően  a  jogviszony (szerződés)  létrejött, amely alapján a Vevőt jelen Szerződési Feltételekben meghatározott kötelezettségek terhelik és jogok illetik.      

 

16.5.     
Az  Eladó  által  működtetett  www.jateksport.hu  weboldalon  letölthető  formában a Vevő minden olyan lényeges információt megtalál, amely a jogviszony szempontjából jelentőséggel  bír.  Jelen  Szerződési  Feltételek  Vevő  általi  elfogadásával  a  Szerződési Feltételek  elektronikus  módon  az  Eladó  rendszerében  tárolásra  kerül,  az  abban feltüntetett  adatokat  az  Eladó  a  vonatkozó  törvényi  előírások  maradéktalan betartásával tárolja, őrzi, kezeli.        

16.6.     
Jelen Szerződési Feltételek aláírásával a Vevő (képviselője) kezességet vállal a Vevő jelen Szerződési Feltételekből fakadó kötelezettségeiért      

 

16.7.     
Bármely  ezen  Szerződési  Feltételek  alapján  megkövetelt  értesítés  akkor  tekinthető érvényesen átadottnak, ha az személyesen, postán keresztül vagy faxon a Fél számára kézbesítésre került, az Eladó jelen Szerződési Feltételekben megadott címére, vagy az Eladó által megadott (és utóbb nem módosított) elérhetőségére, vagy ezen Szerződési Feltételek céljainak megvalósítása érdekében megadott és egyeztetett más címére.      
      
16.8.

A Felek meg kell, hogy tegyenek minden további lépést, amely ésszerűen elvárható annak  érdekében,  hogy  Szerződési  Feltételekben  foglalt  jogoknak  és  jogügyletnek maradéktalanul érvényt szerezzenek.      
 

16.9.     
Ezen Szerződési Feltételekre minden vonatkozásban és értelmezés tekintetében a magyar jog az irányadó, és a felek visszavonhatatlanul kijelentik a Magyar Köztársaság bíróságainak  kizárólagos  joghatóságát  (hatáskörét  és  illetékességét),  hogy  minden köztük felmerülő vitában döntsön. Azonban a jelen Szerződési Feltételekből fakadó vitás helyzeteket a Felek először tényleges egyeztetéssel és tárgyalással próbálják meg rendezni.      
      
      

16.10

Elállás joga kontakt lencse esetén:

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: kontaktlencse, kontaktlencse-ápolófolyadék, szemcsepp)

Az ilyen termékek visszavétele nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Bejelentkezés

Kosár

A kosár üres.

0 termék 0Ft

Webáruházunkban az alábbi bankkártyákkal is fizethet!

Navigáció

2012 © Jateksport.hu
ÁSZF | www.jateksport.hu | info@jateksport.hu